*..รอโหลดซักกะเดี๋ยว..*           ฝ่าวิกฤติการเมืองไทย..๒๕๔๙
. . . ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่สื่อสารถึง"คนเสื้อแดง"ทั่วไทยและทั่วโลก . . . ขอขอบพระคุณเจ้าของclipภาพถ่ายและบทความทุกๆท่านที่กรุณาเอื้อเฟื้อแบ่งปัน . . .น้ำใจซื้อขายไม่ได้ แต่น้ำใจให้กันได้...อิอิ
คลิกที่นี่...ดูสด VoiceTV และ AsiaUpdate *..รอโหลดซักกะเดี๋ยวเตง..*
  

@ ปู้นนน...!!! คนเมืองใต้เจียงใหม่ของหมู่เฮาลงไปตางปู๊นนน..... * * * * * @ 2กุมภา..กาเบอร์ 15 ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ New!! แจกปฏิทินนายกฯปู พ.ศ.2556 คลิกที่นี่...

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น


คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มาตรา 309 มีดีอะไร ทำไมต้องปกป้องห้ามแตะห้ามแก้ไข?????มาตรา 309 มีดีอะไร ทำไมต้องปกป้องห้ามแตะห้ามแก้ไข?????
By: คนการเมือง

หลัง 19 กันยายน 2549 สิ่งแรกที่ คปค. ประกาศคือ ให้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับประชาชนเสีย

แล้วใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ซึ่งมาตราที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มาตรา 36 และ มาตรา 37

ในสถานการณ์ปัจจุบันขอยกแค่ มาตรา 37 มาให้เปรียบเทียบ

"มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น

การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

By: วิถีชน prachatalk.com 17พ.ย.2554

อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็อดสำลักความอยุติธรรมไม่ได้ เสมือนใครสักคนอัดกรวดทรายยัดลงลำคอทุกที

จริงๆแล้ว มาตรา 309 นี้ เปรียบดั่งคำสารภาพผิดดีๆนี่เอง

ไหนอ้างว่าต้องทำเพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติ เมื่อทำความดีแล้วจะผิดได้อย่างไร

แล้วใยจึ่งออกกฎหมายอภัยโทษให้ตนเอง?????

@ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

เขาเอามายัดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่แค่ประกาศ คปค.อย่างเดียว โดยยกเอา ฉบับชั่วคราว มารับรองถาวรจนถึงวันนี้

มาตรา 309 บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มีชัย ฤชุพันธุ์

By: nongyai 2 pantip.com 24ธ.ค.2555

มาตรา 309 มีบทบัญญัติว่า.. บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

พูดให้เข้าใจกันง่ายๆคือ อะไรที่คณะรัฐประหารทำเอาไว้ สั่งการเอาไว้ทั้งก่อนและหลังการใช้รัฐธรรมนูญ ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด

ประชาชนจึงต้องตั้งคำถามกับพวกที่คัดค้านเหล่านี้ว่าหากใฝ่ประชาธิปไตยแล้วปกป้องผลพวงจากการทำรัฐประหารทำไม?

หรือเพียงเพราะเห็นว่าผลพวงจากการกระทำของคณะรัฐประหารนั้นสร้างคุณประโยชน์ทางการเมืองให้กับพวกตัวเองโดยที่ไม่สนใจเรื่องอื่น

ปากบอกว่าเป็นนักประชาธิปไตย แต่ปกป้องการกระทำของคณะรัฐประหารสุดชีวิต ช่างเป็นตลกร้ายสิ้นดี

คงเหมือนที่เขาพูดกันในโลกไซเบอร์ว่า ประเทศนี้:-)แปลก แก้รัฐธรรมนูญด้วยรถถัง ง่ายกว่าแก้รัฐธรรมนูญด้วยประชาชนเสมอ

ก็เห็นจะจริง เพราะตอนที่ทหารเอารถถังออกมาฉีกรัฐธรรมนูญไม่เห็นหัวคนพวกนี้ออกมาต่อต้านสักคน

ถึงขนาดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันคว่ำการทำประชามติ เพื่อปกป้อง รธน.2550

By: ตระกองขวัญ pantip.com 24ธ.ค.2555

ในอดีต ปี 2534 ที่คณะ รสช.รัฐประหารรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย

หลังรัฐประหารได้มีการตั้ง คตส. ตรวจสอบทรัพย์สิน ครม.ชาติชาย หากหาที่ไปที่มาไม่ได้ก็ยึด

แต่หลังจาก รสช.หมดอำนาจไป กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

คนที่ถูกยึดทรัพย์ก็ร้องต่อศาลเพื่อขอให้การยึดทรัพย์นั้นโมฆะเพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปรากฎว่า ศาลพิพากษาให้การยึดทรัพย์เป็นโมฆะทั้งหมด

จากบทเรียนและประสบการณ์นี้

พอมาถึง คปค. คมช. ก็มีตั้ง คตส. มีการยึดทรัพย์ทักษิณ

มาตรา 309 จึงนอกจากมีผลให้ คมช.ทำอะไรก็ไม่ผิดแล้ว (ความจริงมีการนิรโทษกรรมไปใน รธน.ชั่วคราว 2549 แล้ว) คตส.ก็ไม่ผิดตั้งแต่ยุค คมช. จบยุค คมช. จน คตส.หมดวาระไปก็ไม่ผิด

คือไม่มีอะไรจะมาลบล้างผลการกระทำของ คตส. ได้เลย ไม่ว่า คตส. จะชอบธรรมหรือไม่ก็ตาม

ฉะนั้น ทักษิณจึงไม่มีทางที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมในทางปกติได้เลย

พวกนี้จึงปกป้องมาตรา 309 สุดฤทธิ์ เพราะกลัวทักษิณพ้นผิด ได้เงินคืน

ทั้งที่ความจริงแล้ว หากยกเลิก 309 ทักษิณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตามปกติ

ตอนนั้นหากผิดก็ต้องผิด ยอมรับ เถียงไม่ได้ หากไม่ผิดก็คืนความชอบธรรมให้

พวกนี้รู้ดีครับ ว่าทั้งเรื่องที่ดินรัชดา ยึดทรัพย์ และคดีอื่นๆ ที่ค้างอยู่ตอนนี้ หากเข้าสู่กระบวนการปกติ ทักษิณรอดสบาย จึงต้องป้องกันมาตรา 309 สุดชีวิต

@ ความเป็นมาของ คดีสะเทือนโลก "ที่ดินรัชดา" ที่ทุกๆคนควรรู้!!!

หลังจากปฏิวัติ ปี 2549 คปค. ได้แต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลายองค์กรตามมาและอยู่โยงจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในนั้น คือ คตส. และ ปปช.

หมายความว่า ทั้ง คตส. และ ปปช. และองค์กรที่ คปค. แต่งตั้งทั้งหมด จะว่าอะไรยังไงก็ถูกต้องหมด ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง

ดังนั้นหากมีการใส่ร้าย สร้างหลักฐานเท็จ ก็ทำได้สบายๆ เพราะกฏหมายสูงสุดสั่งไม่ให้เอาผิดเขาได้

ที่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าทำไมอดีตนายกทักษินถึงไม่กล้ากลับมาสู้คดีความต่างๆ ตราบที่ รธน. นี้ยังอยู่

หรือพูดอีกที มาตรา 309 ใช้กันคุณทักษินกลับมาสู้คดีไงล่ะครับ

ดูกันชัดๆ คำพิพากษาศาลฯยกฟ้อง ยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน19ก.ย.2549 แล้วผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง