*..รอโหลดซักกะเดี๋ยว..*           ฝ่าวิกฤติการเมืองไทย..๒๕๔๙
. . . ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่สื่อสารถึง"คนเสื้อแดง"ทั่วไทยและทั่วโลก . . . ขอขอบพระคุณเจ้าของclipภาพถ่ายและบทความทุกๆท่านที่กรุณาเอื้อเฟื้อแบ่งปัน . . .น้ำใจซื้อขายไม่ได้ แต่น้ำใจให้กันได้...อิอิ
คลิกที่นี่...ดูสด VoiceTV และ AsiaUpdate *..รอโหลดซักกะเดี๋ยวเตง..*
  

@ ปู้นนน...!!! คนเมืองใต้เจียงใหม่ของหมู่เฮาลงไปตางปู๊นนน..... * * * * * @ 2กุมภา..กาเบอร์ 15 ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ New!! แจกปฏิทินนายกฯปู พ.ศ.2556 คลิกที่นี่...

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น


คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มนุษย์เงินเดือน..ศึกษาไว้ ก่อนรับ บำเหน็จ บำนาญ

สนใจมั้ย..กฎหมายเงินเดือนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเดือนละ 2,000 บาท คลิปเริ่มนาที 38:15

มนุษย์เงินเดือน..ศึกษาไว้ ก่อนรับ บำเหน็จ บำนาญ
By: คนการเมือง

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 คำสั่งฉบับนี้ ผปต.เห็นด้วยและไม่ยื่นอุทธรณ์

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556
คำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนของปี 2555 ผปต.ไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ
[ 9,900.00 + (9,900.00 x 4.15%) = 10,310.85 ]ถึง คณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม(สปส.)

กรณีนี้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการอุทธรณ์
ยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาจ้า...


วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ได้คำตอบแค่เนี้ยะ...


คำถาม : ผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี ขอรับบำเหน็จชราภาพไปแล้ว ต่อมาอีก 1 เดือนบริษัทฯเดิมเรียกกลับเข้าทำงานใหม่ จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคม

1. เมื่อแจ้งสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างตาม ม.33 ไปแล้ว จะต้องแจ้งชื่อเข้าระบบประกันสังคมใหม่อีกหรือไม่

2. จะต้องหักเงินสบทบส่งประกันสังคมอีกหรือไม่

3. ถ้าไม่ต้องแจ้ง ลูกจ้างจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้อย่างไร

คำตอบ : By jirawank : ผู้ประกันตนออกจากงาน ประกันสังคมคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ใน 4 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายไม่เนื่องจากการทำงาน และกรณีคลอดบุตร

กรณีอายุไม่เกิน 60 ปี (นายจ้างจะต้องยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนลูกจ้างอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์) สามารถกลับเป็นผู้ประกันตน ม.33 ได้ มีการนำส่งเงินสมทบก็มียอดออมใหม่ เมื่อลาออกจากงานก็สามารถรับสิทธิชราภาพในส่วนที่ทำงานได้ (ถ้ากลับเข้าทำงานใหม่ภายใน 6 เดือนนับจากออกจากงาน สิทธิการรักษาสามารถใช้ รพ.ตามบัตรฯเดิม)

กรณีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องแจ้งเข้าประกันสังคม (แต่นายจ้างจะต้องยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์) เพราะถึงแจ้ง สปส.ก็ไม่รับแจ้ง พ.ร.บ.ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง เมื่อไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ก็ไม่ต้องหักเงินสมทบนำส่ง

ตัวอย่างเพิ่มเติม.. "ในกรณีญาติลาออกจากงาน(เกษียณ)เมื่ออายุ 60 ปี และได้มาติดต่อขอรับเงินออมกรณีชราภาพเป็นบำเหน็จชราภาพ ต่อมานายจ้างเก่าเห็นว่ามีความสามารถจึงให้กลับมาทำงานแต่เป็นสัญญาปีต่อปี ไม่มีประกันสังคมเพราะไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามเงื่อนไขอายุ ดังนั้นญาติจึงไปสมัครประกันตนเองตาม ม.39 ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก และตอนนี้ก็ใช้สิทธิ ม.39 มีบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลตามปกติ"

ขอเสริมอีกนิด..

ในกรณีที่ ผปต.อายุ 55 ปีบริบูรณ์ และมีการลาออกจากงาน แล้วมารับเงินบำเหน็จชราภาพจาก สปส.ไปแล้ว ต่อมาหลังจากรับเงินไปแล้วสมมุติว่าประมาณ 5 เดือน นายจ้างเก่าก็รับคุณกลับเข้าทำงาน ซึ่ง ณ ตอนนั้นอายุคุณก็ยังไม่ถึง 60 ปี ถ้านายจ้างรับเข้าทำงาน นายจ้างก็จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างในแบบ สปส.1-03/1 ส่วนสิทธิการรักษาถ้าลาออกยังไม่เกิน 6 เดือนสิทธิการรักษาก็ยังสามารถใช้ได้เมื่อแจ้งเข้างาน สิทธิการรักษาก็ยังสามารถใช้ รพ.ตามบัตรฯเดิม

ส่วนกรณีที่ ผปต.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ นายจ้างจะต้องยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่อายุต่ำกว่า 15 ปีและอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ (แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.6-07)

คลิกขวาที่ภาพ เลือก Save picture as...เพื่อ"ดู"&"copy"รูปขนาดใหญ่

กรณีชราภาพของ สปส.เริ่มเก็บเงินสมทบเมื่อ 31 ธ.ค.2541 การขอรับสิทธิคือ ผปต.จะต้องอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องสิ้นสภาพความเป็น ผปต. เมื่อยื่นขอรับสิทธิที่ สปส.จะตรวจสอบจากงวดที่ ผปต.นำส่ง ถ้าไม่ถึง 180 เดือน ผปต.จะได้รับเงินออมเป็นบำเหน็จ พร้อมดอกเบี้ย แต่ถ้าตรวจสอบแล้วส่งเงินครบ 180 เดือนจะพิจารณาเป็นบำนาญชราภาพรายเดือน

[ กรณีชราภาพ.. การขอรับสิทธิ คือ ผปต.จะต้องอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (เช่น เกิด 25มี.ค.2501 อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ คือ 25มี.ค.2556) และต้องสิ้นสภาพความเป็น ผปต.(ลาออกจากงาน)

ให้ติดต่อ สปส.เขตพื้นที่ใกล้บ้าน ตรวจสอบว่า ณ วันที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ได้ส่งเงินสมทบครบหรือไม่ครบ 180 เดือนหรือไม่

ถ้าส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน รับบำนาญชราภาพ

ถ้าส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน รับบำเหน็จชราภาพ ]


กรณีบำนาญชราภาพได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพจากอัตราร้อยละ 20 ขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน

สูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพ...

ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x 20%(+จำนวน%ที่เพิ่มให้อีกปีละ 1.5%)

ตามตัวอย่าง.. ผปต.ท่านนี้จ่ายเงินสมทบฯไม่ถึง 180 เดือน ได้รับบำเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ทดแทน นับถึง พ.ศ.2555 คือ เงินสมทบที่นำส่ง 113,002.02 บาท + ผลประโยชน์ทดแทน 27,240.68 บาท = 140,242.70 บาท

และ ประมาณกลางปี 2557 เมื่อประกาศดอกเบี้ยชราภาพออกมาแล้ว สปส.จะต้องจ่ายคืน ผปต.อีก ดังนี้.. ผลประโยชน์ทดแทน พ.ศ.2556 (109,402.02 บาท + 3,600.00 บาท) x ........... = ............................ บาท

การรับเงินบำนาญชราภาพ... สมมุติว่า ผปต.ท่านนี้จ่ายเงินสมทบฯครบ 180 เดือน จะต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง คือ 889,500.00 บาท หารด้วย 60 = 14,825.00 บาท

ผปต.ท่านนี้จะได้รับบำนาญเดือนละ 14,825.00 x 20% = 2,965.00 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป

และ สมมุติ ผปต.ท่านนี้จ่ายเงินสมทบฯเกิน 180 เดือนไปอีก 12 เดือน

ผปต.ท่านนี้จะได้รับบำนาญเดือนละ 14,825.00 x 21.5% = 3,187.38 บาท

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่เราสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือที่เว็บนี้.. sso.go.th

@ ว่างงาน ตกงาน อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

@ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
@ โหลดแบบฟอร์ม"ประกันสังคม"ต่างๆ
@ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533